Alleen nog bellen met opt-in of klantrelatie.

Vanaf 1 juli 2021 mag u als telemarketingbedrijf (met commerciële, ideële of charitatieve doelen) alléén nog met natuurlijke personen bellen als zij daar vóóraf toestemming voor hebben gegeven (opt-in) of als zij al klant waren bij de betreffende organisatie. Dat is het gevolg van een wijziging van de Telecommunicatiewet.

Indien u belt met een natuurlijk persoon (dit is een consument, een eenmanszaak, een vof, of een maatschap) zonder dat u over een opt-in beschikt of zonder dat er sprake is van een al bestaande klantrelatie, bent u in overtreding. Er is sprake van opt-in als een natuurlijk persoon u vooraf bewust en vrijwillig toestemming heeft gegeven om gebeld te worden.

De nieuwe Telecommunicatiewet draait verder de bewijslast om: was het vroeger zo dat de toezichthouder moest aantonen dat consumenten niet gebeld mochten worden, vanaf 1 juli 2021 ligt die bewijslast bij u: u moet kunnen bewijzen dat u de natuurlijke persoon ook mócht bellen.

De Nederlandse toezichthouder (ACM) spreekt van (een terecht beroep op het bestaan van) een klantrelatie in de volgende gevallen:

  • De klant gaf zijn/haar telefoonnummer door in verband met een betaling aan de verkoper;
  • De aanbieder/verkoper is dezelfde als bij het eerdere contact met de klant (dezelfde juridische entiteit, dus bijv. geen dochteronderneming);
  • De klant is op het moment van registratie van het telefoonnummer geïnformeerd dat dit nummer gebruikt zal worden voor (commercieel) vervolgcontact;
  • Er is gewezen op de mogelijkheid van bezwaar (een opt-out) om het nummer te bellen;
  • Het moet (bijv. bij een tweede contact) gaan om eigen en gelijksoortige producten of diensten. Voor de klant moet het logisch zijn dat product of dienst van dezelfde aanbieder komt.

Recht van bezwaar

Als er een (legitieme) opt-in of klantrelatie bestaat, mag de gebelde persoon alsnog melden dat hij/zij gebruik maakt van het ‘Recht van Bezwaar’. Gebeurt dat, dan dient u de telefoongegevens van deze consument onmiddellijk te verwijderen uit uw bellijsten.

Het Recht van Bezwaar gaat boven de opt-in en klantrelatie: vanaf het moment dat de natuurlijke persoon gebruik maakt van het Recht van Bezwaar, mag u (op basis van de AVG/GDPR) deze natuurlijk persoon telefonisch niet (meer) benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doelen.

Potentiële boetes

Houdt u zich niet aan de regelgeving in de Telecommunicatiewet, dan kunnen consumenten klachten indienen bij de toezichthouder, de ACM. Die kan een onderzoek naar uw activiteiten starten, met potentieel hoge boetes als gevolg. Ook kunnen consumenten een (civiele) procedure tegen uw organisatie starten.